Wstępne konsultacje publiczne projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej
Wprowadzenie PSE S.A., pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt Technicznych standardów komunikacji biznesowej. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r.
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe oire@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 11.05.2022
  • 31.08.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów