Wstępne konsultacje zmian w Załączniku 5. do IRIESP-OIRE
Wprowadzenie Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dotyczący procesu wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5. do IRiESP-OIRE – Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii.
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe oire.it@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 31.05.2023
  • 21.06.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów