ZASADY KODOWANIA FDMB nr kodowy : PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.2/2022
Wprowadzenie W związku z planowaną Reformą Rynku Bilansującego został przygotowany przez Biuro Pomiarów Energii dokument pt. „ZASADY KODOWANIA FIZYCZNYCH MIEJSC DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNKU BILANSUJĄCEGO (FMB)”.
Opis konsultacji

Data obowiązywania zapisów powyższego dokumentu będzie skorelowana z data wejścia w życie nowych Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag w procesie opiniowania w wersji edytowalnej odpowiednio  poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail: be@pse.pl .

Uwagi prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane kontaktowe be@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Zasady_kodowania_FMB_KM2.pdf 885 kB
Formularz_zgloszeniowy_FMB.doc 52 kB
Harmonogram konsultacji
  • 20.07.2023
  • 31.08.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów