ZASADY OZNACZANIA FIZYCZNYCH PUNKTÓW POMIAROWYCH nr kodowy : PSE-ST.BE.RB.FPP/2018
Wprowadzenie W związku z planowaną Reformą Rynku Bilansującego został przygotowany przez Biuro Pomiarów Energii dokument pt. „ZASADY OZNACZANIA FIZYCZNYCH REJESTRÓW POMIAROWYCH ”. Data obowiązywania zapisów powyższego dokumentu będzie skorelowana z data wejścia w życie nowych Warunków Dotyczących Bilansowania. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag w procesie opiniowania w wersji edytowalnej odpowiednio  poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail: be@pse.pl .

Uwagi prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane kontaktowe be@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 20.07.2023
  • 31.08.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów