nowa strona z raportami

W związku ze zmianą wymagań informacyjnych dotyczących rynku energii elektrycznej i pracy KSE dla wszystkich nowych i modyfikowanych raportów powstała nowa strona pod adresem:

https://raporty.pse.pl

Archiwum zawiera raporty, które uległy modyfikacji bądź zaprzestano ich publikacji ze względu na zmiany w zakresie wymagań informacyjnych dotyczących rynku energii elektrycznej i pracy KSE