Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

14 października 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 14 października 2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt...

Więcej...

30 września 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/1/2010 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE Operator S.A. Karcie aktualizacji nr CB/1/2010...

Więcej...

16 września 2010, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

2 września 2010, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 września 2010 r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 sierpnia 2010 r., zakończył w dniu 23 sierpnia 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag...

Więcej...

13 sierpnia 2010, 00:00

Zmiany daty wejścia w życie Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że uległ zmianie termin wdrożenia zmian zawartych w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin wprowadzenia zmian związanych z obsługą nowego procesu obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej został ustalony na dobę handlową 01.10.2010 r. Zmiana terminu wdrożenia Standardów technicznych systemu WIRE wer.11.0 umożliwia wydłużenie terminów w następujących punktach Procedury wprowadzania...

Więcej...

5 sierpnia 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o...

Więcej...

30 lipca 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(6)/2010/KS oraz Decyzją uzupełniającą z dnia 29 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF (dalej „Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

9 lipca 2010, 21:19

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedury wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących zgłaszania danych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej, wprowadzenie...

Więcej...

23 czerwca 2010, 00:00

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczniej z prądem" rozstrzygnięty!
rzygnięty! Już ponad 70 tys. dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce wzięło udział w programie edukacyjnym "Bezpieczniej z prądem". Do tegorocznej VI edycji przystąpiło ponad 500 osób. Finałowa gala odbyła się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator w Konstancinie-Jeziornie.Od 8 lat Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (pomysłodawca akcji) oraz spółki energetyczne popularyzują...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 11 czerwca 2010 r. dotyczący IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 maja 2010 r., zakończył w dniu 25 maja 2010 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej zwanej "IRiESP"), opracowanej celem dostosowania jej zapisów do wymagań przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Publikacja Standardów technicznych budowy linii napowietrznych 400kV
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne budowy linii napowietrznych 400kV Wersja 2010. Zmiany w nowej wersji obejmują : Wprowadzenie aktualnych oznaczeń NNA Dopuszczenie stosowania norm PN-B w stosunku do wymagań zawartych w NNA Doprecyzowanie wymagań dla linii wielotorowych , wielonapięciowych i nadleśnych. ...

Więcej...

7 czerwca 2010, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 — wersja robocza
ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 — wersja robocza.Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących WM, wprowadzenie nowych dokumentów Wymiany Międzysystemowej na Rynku Dnia Bieżącego:...

Więcej...

21 maja 2010, 14:43

Zmiany w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej
W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej, opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2010 r., OSP informuje, że uległ zmianie termin publikacji projektu Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0.Przesunięcie terminu wynika z potrzeby uwzględnienia w standardach WIRE nowych dokumentów związanych z obsługą grafików wymiany międzysystemowej dla rynku dnia bieżącego. O nowych...

Więcej...

18 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 11 maja 2010 r. rozpoczął proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Poddany procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

14 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Zważywszy na zgłaszane przez użytkowników systemu wnioski o udostępnienie wykazu i zakresu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z rozpoczętym z dniem 11 maja 2010 r. procesem konsultacji projektu IRiESP, dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie...

Więcej...

11 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), o której mowa w art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), dostosowany do wymagań...

Więcej...

11 maja 2010, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

10 maja 2010, 00:00

Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania
www.piio.pl - Pierwsza w Polsce witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce. Jej powstanie jest efektem wielu dyskusji, debat, konferencji i seminariów poświęconych systemowi inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci, dla których wspólnym mianownikiem przez wiele ostatnich lat było i w dalszym ciągu jest przygotowanie Polski do implementacji wymienionych rozwiązań systemowych. W...

Więcej...

23 kwietnia 2010, 00:00

Informacja dotycząca zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej.
PSE Operator planuje wprowadzenie z dniem 1 września 2010 r. zmian w systemie komunikacyjnym WIRE dotyczących wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), zgodnych z system aukcji FBA. W związku z tym w najbliższym czasie będzie konieczne dostosowanie przez Operatorów Rynku (OR) systemów WIRE /UR do nowych Standardów WIRE. Testy akceptacyjne systemów WIRE /UR będą prowadzone z wykorzystaniem środowisk testowych OR oraz środowiska testowego OSP. Istnieje również możliwość...

Więcej...

15 kwietnia 2010, 00:00

PSE Operator S.A. i 50Hertz zwiększą zdolności przesyłowe pomiędzy Polską i Niemcami
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz niemiecki operator systemu przesyłowego 50Hertz Gmbh przyjęły plan działań zmierzający do instalacji przesuwników fazowych w stacjach Krajnik i Mikułowa oraz podniesienia napięcia połączenia Krajnik — Vierraden do 380 kV. Inwestycje te zwiększą transgraniczne zdolności przesyłowe na przekroju Polska-Niemcy oraz przyczynią się rozwoju wspólnego europejskiego rynku energii. Przedstawiciele Zarządów...

Więcej...

Strona 34 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 661 - 680 z 878 rezultatów.