Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

9 grudnia 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gronie Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki!
3 grudnia 2013 r. podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie PSE SA zostały wyróżnione certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskały tytuł PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI. Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” jest organizowany przez miesięcznik Polish Market we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Za "Perłę Polskiej Gospodarki" uznana zostaje firma, która spełnia z góry nadaną minimalną wartość...

Więcej...

28 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 28 listopada 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji...

Więcej...

27 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz z dnia 18 listopada 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r. oraz zmienioną decyzjami: nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r., DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r., DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.,...

Więcej...

20 listopada 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały Biały Certyfikat nr 1
31 października br., w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu, PSE otrzymały Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli tzw. Biały Certyfikat. Pierwszy w historii przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony przez Prezesa URE 31 grudnia 2012 r. O Białe Certyfikaty ubiegało się aż 209 proekologicznych przedsięwzięć — z których tylko 102 spełniały wymagania...

Więcej...

19 listopada 2013, 00:00

Publikacja Instrukcji przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 listopada 2013 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer.2.0Dokument ten jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych przystępujących do przekazywania z wykorzystaniem systemu SWI-RT danych o obiektach elektrownianych do...

Więcej...

24 października 2013, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 października 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 września 2013 r., zakończył w dniu 11 października 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

21 października 2013, 13:35

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie pomorskim
21 października 2013 r. PSE oraz Marszałek Województwa Pomorskiego i Wojewoda Pomorski, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa pomorskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia...

Więcej...

17 października 2013, 14:26

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. wykonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do...

Więcej...

30 września 2013, 00:00

PSE Liderem Informatyki 2013
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały tytuł Lidera Informatyki 2013 w kategorii sektor użyteczności publicznej. Jury doceniło realizowane w Spółce projekty oraz model funkcjonowania IT w kontekście realizacji strategii PSE. Uroczysta gala zamykająca organizowany przez magazyn Computerworld konkurs odbyła się 26 września br. w warszawskim Teatrze Palladium. W imieniu Zarządu PSE nagrodę odebrał...

Więcej...

27 września 2013, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji...

Więcej...

20 września 2013, 00:00

Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej PSE
19 września 2013 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odbyły się obchody Dnia Energetyka. Uczestniczyli w nich m.in. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marek Woszczyk, Prezes URE oraz reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele centralnych...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 września 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 sierpnia 2013 r., zakończył w dniu 6 września 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej...

Więcej...

19 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego!
19 września 2013 r. z udziałem Janusza Piechocińskiego - Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Marka Woszczyka — Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został otwarty Symulator KSE - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Uroczystość otwarcia Symulatora KSE w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych — od lewej :...

Więcej...

4 września 2013, 00:00

Kolejne umowy przyznające PSE środki unijne dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.
30 sierpnia br. zostały podpisane dwie kolejne Umowy o dofinansowanie z Operacyjnego Programu Infrastruktura i Środowisko zadań inwestycyjnych realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczą one przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe w ramach budowy tzw. mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa dla Projektów: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Łomża wraz z rozbudową stacji Łomża i stacji EŁK (etap I i II) budowy linii Ełk Bis...

Więcej...

16 sierpnia 2013, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/8/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji...

Więcej...

8 sierpnia 2013, 00:00

Urząd Regulacji Energii pozytywnie ocenił wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych
PSE S.A. w okresie 1.07.2012 — 30.06.2013, uzyskały 83,8 mln zł przychodu z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Informacje o wykorzystaniu tych środków — zgodnie z obowiązującymi regulacjami - zostały przedstawione, a następnie pozytywnie zweryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na granicy południowo — zachodniej Polski (Niemcy, Czechy, Słowacja) transgraniczne zdolności przesyłowe udostępnianie były poprzez mechanizm przetargów skoordynowanych, natomiast na...

Więcej...

17 lipca 2013, 00:00

Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry podpisały Memorandum of Understanding w sprawie rozszerzenia mechanizmu market coupling SK-CZ-HU na rynki Polski oraz Rumunii
11 lipca br. przedstawiciele: organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Stronami Memorandum są: ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA (regulatorzy), ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR (OSP) oraz OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM...

Więcej...

28 czerwca 2013, 00:00

Członek Zarządu PSE we władzach ENTSO-E!
27 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych ENTSO-E powołało Piotra Raka, Członka Zarządu PSE do składu Zarządu ENTSO-E trzeciej kadencji. Wybór Prezesa Piotra Raka do Zarządu ENTSO-E jest dużym międzynarodowym sukcesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, bowiem po raz kolejny polski operator jest reprezentowany w najwyższych władzach tej...

Więcej...

24 czerwca 2013, 00:00

Zmiany we władzach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
W dniu 21 czerwca 2013 r., Walne Zgromadzenie PSE S.A. podjęło uchwałę dotyczącą składu Zarządu i Rady Nadzorczej czwartej kadencji. W skład Zarządu powołano: Henryka Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Ksytę, Piotra Raka i Cezarego Szweda na stanowiska Członków Zarządu. Panowie Henryk Majchrzak, Piotr Rak i Cezary Szwed zostali powołani z dniem 21 czerwca 2013 r., natomiast Pan Krzysztof Ksyta obejmie funkcję...

Więcej...

14 czerwca 2013, 00:00

TAURON i PSE zachęcą klientów do kontrolowania i zmniejszenia zużycia energii
rgii Możliwość kształtowania swojego zużycia energii elektrycznej w oparciu o narzędzia sprzedażowe i innowacyjne taryfy - rozpoczyna się pilotażowy projekt Grupy TAURON i Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skierowany do 600 klientów z Górnego Śląska. TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 13 czerwca trójstronne porozumienie, dzięki któremu rozpoczęły realizację wspólnego projektu pilotażowego...

Więcej...

Strona 28 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 541 - 560 z 866 rezultatów.