Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

25 listopada 2009, 14:20

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 3 listopada 2009 r., zakończył w dniu 17 listopada 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...

3 listopada 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 3 listopada 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP -...

Więcej...

26 października 2009, 14:15

Zmiany w Załącznikach A i C do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wykryciem błędów edycyjnych w opublikowanych przez OSP Załącznikach do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0 wprowadzone zostały następujące poprawki: W Załączniku A w zawartości informacyjnej dokumentów PZZUSEB i OZUSEB został poprawiony kod pola dotyczącego Treści komentarza z KK na TK. W Załączniku C został poprawiny przykładowy XML dla dokumentu PZZUSEB Poprawione Załączniki...

Więcej...

19 października 2009, 15:17

Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 grudnia 2009. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie dotyczą: wprowadzenia na Rynku Bilansującym nowych dokumentów związanych z obsługą...

Więcej...

19 października 2009, 00:00

Zmiana kodu EIC dla PSE Operator S.A.
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zmianie ulegnie jego kod EIC (Energy Identification Code), wykorzystywany w elektronicznej wymianie danych pomiędzy OSP a Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej (UWM). Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby zapewnienia zgodności kodu OSP z obowiązującymi w ENTSO-E zasadami: A Common Identification System For The Electricity Industry - The Energy Identification...

Więcej...

1 października 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie Standardów WIRE 10.0 - wersji roboczej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 10.0. — wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 6.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 01 grudnia 2009. Zmiany związane z Kartą aktualizacji nr B/9/2008 IRiESP-Bilansowanie...

Więcej...

24 września 2009, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do...

Więcej...

1 września 2009, 00:00

Komunikat dot. Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-30(2)/2009/JB z dnia 31 sierpnia 2009 r. postanowił: 1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października...

Więcej...

31 sierpnia 2009, 14:27

Wymiana danych dotyczących generacji wiatrowej w ramach inicjatywy TSC
Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych (OSP) udostępnili swoje dane dotyczące generacji wiatrowej partnerom uczestniczącym w inicjatywie TSC. Wszystkie dane dotyczące generacji wiatrowej (prognozy i dane bliskie czasowi rzeczywistemu) są dostępne od sierpnia 2009 r. u 11 OSP w Europie Środkowej Kolejne osiągnięcie inicjatywy TSC po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania RAAS oraz rozpoczęciu procesu przetargowego na...

Więcej...

4 sierpnia 2009, 00:00

Przetarg na europejską platformę IT ogłoszony
Platforma IT zapewni jakościowy skok w przeprowadzaniu analiz bezpieczeństwa w Europie Środkowej Platforma IT zostanie uruchomiona w połowie 2010 roku Platforma IT jest kolejnym krokiem po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania pracującego w czasie rzeczywistym (RAAS) 31 lipca 2009 r., w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (inicjatywa TSC), rozpoczęty został...

Więcej...

29 lipca 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 9 czerwca 2009 r., zakończył w dniu 3 lipca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

29 lipca 2009, 00:00

Uruchomiono system monitorowania i alarmowania czasu rzeczywistego (RAAS) dla Europy Środkowej w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego
Współpraca jedenastu europejskich OSP zaowocowała kolejnym krokiem naprzód na drodze do poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych System monitorowania on-line dla Europy Środkowej \"TSO RAAS\" już funkcjonuje Całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym jest dostępny w 11 centrach dyspozytorskich Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (TSC) doprowadziła do uruchomienia pracującego w czasie rzeczywistym systemu monitorowania dla...

Więcej...

17 lipca 2009, 00:00

Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Elektrowni do systemów informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE Wer. 2.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Elektrowni do systemów informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE wer. 2.0.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinna wykonać Elektrownia w celu przyłączenia i akceptacji systemu SOWE/EL do systemu SOWE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

17 lipca 2009, 00:00

Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE Wer. 7.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE Wer. 7.0.Opublikowana procedura zawiera kroki jakie powinien wykonać Operator Rynku w celu przyłączenia i akceptacji systemu WIRE/UR do systemu WIRE OSP. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

8 lipca 2009, 00:00

Spotkanie litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego w Wilnie
W Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów spółek Lietuvos Energija AB i PSE Operator S.A. - litewskiego i polskiego operatora systemu przesyłowego - z udziałem Zarządu spółki LitPol Link odpowiedzialnej za przygotowanie budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa. Celem tego koordynacyjnego spotkania było omówienie postępów prac nad projektem połączenia dwóch systemów elektroenergetycznych pomiędzy miastami Alytus i Ełk. ...

Więcej...

4 lipca 2009, 19:42

Komunikat w sprawie awarii sieci elektroenergetycznych w zachodniej Polsce
W dniu 4 lipca 2009 w godzinach południowych w wyniku samoczynnego wyłączenia trzech linii 220 kV (w tym jednej dwutorowej) w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego doszło do znacznego obniżenia napięcia w kilku stacjach zasilających lokalną sieć dystrybucyjną w rejonie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Stan normalny pracy sieci przesyłowej został przywrócony około godziny 15:30. Z informacji uzyskanych od...

Więcej...

2 lipca 2009, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa skrócona:...

Więcej...

30 czerwca 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-23(2)/2009/JB z dnia 24 czerwca 2009 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr...

Więcej...

17 czerwca 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 26 maja 2009 r., zakończył w dniu 9 czerwca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie...

Więcej...

9 czerwca 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/9/2009 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 9 czerwca 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym...

Więcej...

Strona 28 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 541 - 560 z 731 rezultatów.