Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

9 lipca 2010, 21:19

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedury wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących zgłaszania danych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej, wprowadzenie...

Więcej...

23 czerwca 2010, 00:00

Ogólnopolski konkurs "Bezpieczniej z prądem" rozstrzygnięty!
rzygnięty! Już ponad 70 tys. dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce wzięło udział w programie edukacyjnym "Bezpieczniej z prądem". Do tegorocznej VI edycji przystąpiło ponad 500 osób. Finałowa gala odbyła się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator w Konstancinie-Jeziornie.Od 8 lat Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (pomysłodawca akcji) oraz spółki energetyczne popularyzują...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 11 czerwca 2010 r. dotyczący IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 maja 2010 r., zakończył w dniu 25 maja 2010 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej zwanej "IRiESP"), opracowanej celem dostosowania jej zapisów do wymagań przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o...

Więcej...

11 czerwca 2010, 00:00

Publikacja Standardów technicznych budowy linii napowietrznych 400kV
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne budowy linii napowietrznych 400kV Wersja 2010. Zmiany w nowej wersji obejmują : Wprowadzenie aktualnych oznaczeń NNA Dopuszczenie stosowania norm PN-B w stosunku do wymagań zawartych w NNA Doprecyzowanie wymagań dla linii wielotorowych , wielonapięciowych i nadleśnych. ...

Więcej...

7 czerwca 2010, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11 — wersja robocza
ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 11.0 — wersja robocza.Wersja 11.0 standardów obejmuje zmiany dotyczące wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), w tym: wprowadzenie nowego dokumentu IGWM i aktualizację pozostałych dokumentów dotyczących WM, wprowadzenie nowych dokumentów Wymiany Międzysystemowej na Rynku Dnia Bieżącego:...

Więcej...

21 maja 2010, 14:43

Zmiany w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej
W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej, opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2010 r., OSP informuje, że uległ zmianie termin publikacji projektu Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0.Przesunięcie terminu wynika z potrzeby uwzględnienia w standardach WIRE nowych dokumentów związanych z obsługą grafików wymiany międzysystemowej dla rynku dnia bieżącego. O nowych...

Więcej...

18 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 11 maja 2010 r. rozpoczął proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Poddany procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

14 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Zważywszy na zgłaszane przez użytkowników systemu wnioski o udostępnienie wykazu i zakresu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z rozpoczętym z dniem 11 maja 2010 r. procesem konsultacji projektu IRiESP, dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie...

Więcej...

11 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), o której mowa w art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), dostosowany do wymagań...

Więcej...

11 maja 2010, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

10 maja 2010, 00:00

Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania
www.piio.pl - Pierwsza w Polsce witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce. Jej powstanie jest efektem wielu dyskusji, debat, konferencji i seminariów poświęconych systemowi inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci, dla których wspólnym mianownikiem przez wiele ostatnich lat było i w dalszym ciągu jest przygotowanie Polski do implementacji wymienionych rozwiązań systemowych. W...

Więcej...

23 kwietnia 2010, 00:00

Informacja dotycząca zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej.
PSE Operator planuje wprowadzenie z dniem 1 września 2010 r. zmian w systemie komunikacyjnym WIRE dotyczących wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), zgodnych z system aukcji FBA. W związku z tym w najbliższym czasie będzie konieczne dostosowanie przez Operatorów Rynku (OR) systemów WIRE /UR do nowych Standardów WIRE. Testy akceptacyjne systemów WIRE /UR będą prowadzone z wykorzystaniem środowisk testowych OR oraz środowiska testowego OSP. Istnieje również możliwość...

Więcej...

15 kwietnia 2010, 00:00

PSE Operator S.A. i 50Hertz zwiększą zdolności przesyłowe pomiędzy Polską i Niemcami
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz niemiecki operator systemu przesyłowego 50Hertz Gmbh przyjęły plan działań zmierzający do instalacji przesuwników fazowych w stacjach Krajnik i Mikułowa oraz podniesienia napięcia połączenia Krajnik — Vierraden do 380 kV. Inwestycje te zwiększą transgraniczne zdolności przesyłowe na przekroju Polska-Niemcy oraz przyczynią się rozwoju wspólnego europejskiego rynku energii. Przedstawiciele Zarządów...

Więcej...

17 marca 2010, 00:00

Publikacja erraty do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że opublikowana została errata do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 10.0. W opublikowanej wersji zostały zaktualizowane opisy dokumentów elektronicznych wymienianych w systemie WIRE, opisy słowników danych w dokumentach XML oraz okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu...

Więcej...

25 lutego 2010, 10:34

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu i czterech Członków Zarządu
W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu i czterech Członków Zarządu spółki PSE Operator.

Więcej...

18 lutego 2010, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów: Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa...

Więcej...

15 stycznia 2010, 15:11

PSE Operator członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. przystąpiły dziś do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Akt członkowska został wręczony Prezes Zarządu Stefanii Kasprzyk przez przewodniczącego Rady Izby prof. Jerzego Buzka podczas rozszerzonego posiedzenia Rady, które odbyło się tego dnia w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornie. Przystąpienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator do Polskiej Izby...

Więcej...

8 stycznia 2010, 11:13

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej
Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. przyjął uchwałę w sprawie transformacji modelu działania teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PSE Operator. Decyzja ta oznacza uruchomienie procesu integracji Grupy Kapitałowej PSE Operator S.A., która obejmie także pozostałe spółki zależne należące do PSE Operator S.A. Zakres i harmonogram działań zostanie przyjęty jeszcze w styczniu.Zarząd PSE Operator S.A. postanowił...

Więcej...

3 grudnia 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-53(2)/2009/MiKo z dnia 30 listopada 2009 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr...

Więcej...

1 grudnia 2009, 12:18

Komunikat OSP w sprawie obsługi na Rynku Bilansującym transakcji handlowych z rynków dnia bieżącego
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że poczynając od doby handlowej 1 grudnia 2009 roku na Rynku Bilansującym jest realizowana obsługa zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego. Wprowadzenie tego trybu dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży energii (USE) stanowi uzupełnienie stosowanego dotychczas mechanizmu dokonywania zgłoszeń w dobie n-1 i pozwala na nominowanie USE z dwugodzinnym wyprzedzeniem w stosunku do godziny realizacji dostaw...

Więcej...

Strona 27 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 521 - 540 z 731 rezultatów.