Konsultacje dotyczących waloryzacji wynagrodzenia
Wprowadzenie Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi, które dotyczą realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wprowadzające waloryzację wynagrodzenia oraz określające zasady jej dokonywania.
Opis konsultacji więcej...
Harmonogram konsultacji
  • 10.03.2020
  • 03.04.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów