Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy
Wprowadzenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020.
Opis konsultacji

Szczegółowe informacje nt. konsultacji znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/-/projekt-karty-aktualizacji-nr-rrm-z-1-2020-regulaminu-rynku-mocy

 

Dane kontaktowe rynek.mocy@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 02.07.2020
  • 16.07.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów