Warsztaty dla uczestników rynku - SPBC
Wydarzenie realizowane w ramach Konsultacje społeczne propozycji dotyczącej wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych
Wprowadzenie Zgodnie z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję dotyczącą wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych.
Opis wydarzenia

W ramach procesu konsultacji w dniu 6 czerwca 2019 roku odbędą się warsztaty dla uczestników rynku w siedzibie ENTSO-E (Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Bruxelles, Belgia) – więcej informacji o warsztatach można znaleźć na stronie ENTSO-E pod adresem:

https://www.entsoe.eu/events/2019/06/06/ebgl-stakeholder-workshop-on-the-methodology-for-co-optimisation-of-the-cross-zonal-capacity-allocation-and-the-list-of-standard-products-for-balancing-capacity/

Harmonogram warsztatu
  • 06.06.2019, 07:00
  • 06.06.2019, 23:59