Konsultacje społeczne propozycji metody klasyfikacji na potrzeby określenia celów aktywacji ofert energii bilansującej
Wprowadzenie Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zwierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej.
Opis konsultacji

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję ww. metody.

Opracowywana metoda zawiera:

  • opis wszystkich możliwych celów aktywacji ofert energii bilansującej,
  • określenie kryteriów klasyfikacji w odniesieniu do każdego możliwego celu aktywacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL OSP są zobowiązani do przeprowadzenia społecznych konsultacji opracowanej propozycji. Uwzględniając powyższe OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie wymogów EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej OSP propozycji. 

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się za opracowywaną przez OSP propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.

Termin konsultacji:

12.09.2018 r. - 13.11.2018 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod adresem:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art29-app/

 

Harmonogram konsultacji
  • 14.09.2018
  • 13.11.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów