Spotkanie informacyjne w sprawie opracowanego planu testów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g NC ER
Wydarzenie realizowane w ramach Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER
Wprowadzenie Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych, w zakresie opracowanego planu testów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g NC ER
Opis wydarzenia

PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks Sieci NC ER). Celem spotkania jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji planu testów, który został określony w art. 4 ust. 2 lit. g) NC ER oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu opracowania finalnej wersji planu testów, która następnie zostanie przedłożona do akceptacji Prezesowi URE. Na spotkanie w szczególności OSP zaprasza przedstawicieli OSD, dostawców usług w zakresie obrony, dostawców usług w zakresie odbudowy, SGU (m.in. istniejących i nowych modułów wytwarzania energii sklasyfikowanych jako moduły typu C i D zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, istniejących i nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego).

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE S.A. w Auli im. Stefanii Kasprzyk w dniu 9 sierpnia 2019 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Spotkanie ma charakter otwarty, udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagane jest jedynie dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa drogą elektroniczną na adres Krzysztof.Czarnecki@pse.pl w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

1. Imię i Nazwisko

2. Nazwa firmy

3. Stanowisko

4. Marka oraz numer rejestracyjny samochodu (jeżeli dotyczy)


W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z p. Krzysztofem Czarneckim pod numerem telefonu +48 22 242 22 25.

Harmonogram warsztatu
  • 09.08.2019, 10:00
  • 09.08.2019, 14:00