Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER
Wprowadzenie Propozycja planu testów została opracowana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g) Kodeksu Sieci NC ER, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: OSP), zobowiązane zostały do opracowania planu testów, który następnie w terminie do 18.12.2019 r. zostanie przedłożony do akceptacji Prezesowi URE.

PSE S.A. informują, że opracowały i udostępniły na stronie internetowej propozycję planu testów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 NC ER OSP jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych z zainteresowanymi stronami, w tym w szczególności z OSD, dostawcami usług w zakresie obrony, dostawcami usług w zakresie odbudowy, SGU (m.in. istniejące i nowe moduły wytwarzania energii sklasyfikowane jako moduły typu C i D zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego).

W związku z powyższym PSE S.A. niniejszym zapraszają do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji planu testów. Uwagi należy zgłaszać na adres kodeksy.operacyjne@pse.pl w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. (włącznie), z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Dane kontaktowe kodeksy.operacyjne@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Plan testów NC ER 830 kB
Formularz zgłoszeniowy plan testów 44 kB
Harmonogram konsultacji
  • 01.08.2019
  • 02.09.2019