Konsultacje ws. propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania (EB GL)
Wprowadzenie Konsultacje publiczne dotyczą opracowanej przez wszystkich OSP propozycji dotyczącej dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania, zgodnie z Artykułem 52(2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL).
Opis konsultacji

OSP odpowiedzialni za złożenie wspólnej propozycji dotyczącej dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania konsultują się z zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 10(3) EB GL. ENTSO-E i OSP rozpoczynają konsultacje społeczne w celu uzyskania informacji zwrotnej od zainteresowanych stron oraz uczestników rynku, poprzedzającej wysłanie propozycji dotyczącej harmonizacji rozliczania niezbilansowania organom regulacyjnym do zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne.

 

Termin konsultacji:

16.07.2018r. - 28.08.2018r.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkiem na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/markets/imbalance_settlement_harmonisation_proposal/

 

Harmonogram konsultacji
  • 16.07.2018
  • 28.08.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów