Konsultacje ws. propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (SOGL)
Wprowadzenie Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że opracowały propozycję zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, do opracowania której OSP zostali zobowiązani na podstawie art. 40 ust. 5 Wytycznych SO GL: http://eur-lex.europa.eu

Powyższa propozycja zakresu wymiany danych dostępna jest pod adresem: LINK

Zgodnie z art. 40 ust. 5 SO GL PSE S.A. jako OSP są zobowiązane do określenia w porozumieniu z OSD i SGU możliwości stosowania i zakresu wymiany danych na podstawie następujących kategorii:

  • dane strukturalne, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL;
  • dane dotyczące grafików i prognoz zgodnie z art. 49 Wytycznych SO GL;
  • dane czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL;
  • przepisy zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL.

W związku z tym PSE S.A. niniejszym zapraszają do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji.

Jednocześnie PSE S.A. zapraszają również do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostanie zaprezentowana propozycja zakresu wymiany danych w zakresie wynikającym z art. 40 ust. 5 Wytycznych SO GL.

Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk (wejście główne budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres mailowy: kodeksy.operacyjne@pse.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, organizację którą Państwo reprezentują oraz nr rejestracyjny i markę auta jeśli zamierzają Państwo przyjechać autem na spotkanie.


Kontakt

Uwagi do propozycji zakresu wymiany danych można zgłaszać za pomocą dołączonego formularza zgłoszeniowego, drogą e-mail na adres: kodeksy.operacyjne@pse.pl w terminie do dnia 3 września 2018 r.

W przypadku pytań dotyczących propozycji zakresu wymiany danych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Chmurskim nr tel.: (22) 242-38-27, adres e-mail: paweł.chmurski@pse.pl, który koordynuje z ramienia PSE S.A. proces wypracowania propozycji zakresu wymiany danych
Harmonogram konsultacji
  • 03.08.2018
  • 03.09.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów