Opiniowanie Specyfikacji Technicznej „Osprzęt do linii napowietrznych 220 i 400 kV”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Zaktualizowana Standardowa Specyfikacja Techniczna, powstała na bazie dotychczasowych specyfikacji osprzętu do linii 220 kV i osprzętu do linii 400 kV, obejmuje również osprzęt przewodów OPGW oraz osprzęt przewodów wysokotemperaturowych ACSS do linii 220 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przeanalizowane oraz przedstawimy Państwu nasze stanowisko odnośnie ich przyjęcia i wprowadzenia do specyfikacji.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 15.10.2020
  • 16.11.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów