Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać linie kablowe SN  instalowane w celu zasilania potrzeb własnych w sieci przesyłowej PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22 września 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
2020-09-07_oswiadczenie_poufnosc_linia_SN.docx 69 kB
Harmonogram konsultacji
  • 07.09.2020
  • 22.09.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów