Warsztaty dotyczące metod określania wymagań w zakresie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości
Wydarzenie realizowane w ramach Publiczne konsultacje propozycji Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej w zakresie wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości
Wprowadzenie Warsztaty dotyczą propozycji metod określania wymagań w zakresie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zastaną zawarte w załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1 of Load Frequency Control and Reserves).
Opis wydarzenia

W dniu 30 marca 2018 r. OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej rozpoczęli konsultacje w sprawie metod określania wymagań w zakresie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zastaną zawarte w załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1  of Load Frequency Control and Reserves). W związku z tym ENTSO-E organizuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. w swojej siedzibie w Brukseli warsztaty poświęcone propozycjom metod poddanych przedmiotowym konsultacjom.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać do dnia 6 kwietnia 2018 r. pod linkiem: https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/SOGL-stakeholder-workshop-on-the-Continental-Europe-Synchronous-Area-Operational-Agreement-for-Load-Frequency-Control-and-R.aspx

 

Harmonogram warsztatu
  • 13.04.2018, 11:00
  • 13.04.2018, 16:00