Publiczne konsultacje propozycji ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych
Wprowadzenie Proposal of all TSOs performing the reserve replacement process for the implementation framework for a European Platform for the exchange of balancing energy from Replacement Reserves.
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw zgodnie z częścią IV Rozporządzenia (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL), rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (dalej: Propozycja). Platforma ta ma umożliwić efektywne ekonomiczne zbilansowanie systemu elektroenergetycznego w regionie obejmującym zainteresowanych OSP za pomocą produktów standardowych dla rezerw zastępczych zdefiniowanych w Propozycji.

Propozycja została opracowana zgodnie z art. 19 ust. 1, a konsultacje prowadzone są w zw. z art. 10 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Wytyczne EB GL).

Konsultacje prowadzone są w celu spełnienia ww. wymogu oraz uzyskania od uczestników rynku opinii na temat funkcjonalności przyszłego europejskiego rynku bilansującego w zakresie wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. ENTSO-E i zainteresowani OSP realizują publiczne konsultacje Propozycji w trybie on-line.

Termin konsultacji:
21.02.2018r. - 04.04.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkiem na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-replacement-reserves/

Harmonogram konsultacji
  • 21.02.2018
  • 04.04.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów