Warsztat dot. opracowanych przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy oraz propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń
Wydarzenie realizowane w ramach Publiczne konsultacje w sprawie opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy
Wprowadzenie SoGL implementation: stakeholder workshop on the methodologies for coordinating operational security analysis and assessing the relevance of assets for outage coordination
Opis wydarzenia

W celu zapoznania uczestników rynku z opracowanymi propozycjami metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy oraz propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń oraz pozyskania ich opinii, w dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli odbędzie się warsztat dla uczestników rynku, dedykowany obu przedmiotowym propozycjom.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny do dnia 14 marca 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod załączonym linkiem:
https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/System-Operation-Guideline-implementation.aspx?EventWorkshopId=365

Harmonogram warsztatu
  • 21.03.2018, 10:00
  • 21.03.2018, 18:00