Publiczne konsultacje w sprawie opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy
Wprowadzenie All TSOs proposal for a methodology for coordinating operational security analysis
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 75 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy. Metoda ma na celu ujednolicenie analiz bezpieczeństwa pracy systemu przynajmniej dla obszaru synchronicznego i powinna, pomiędzy innymi, objąć metody oceny wpływu elementów sieciowych i znaczących użytkowników sieci (SGU), zasady wspólnej oceny ryzyka, zasady oceny i postępowania w razie niepewności wytwarzania/odbioru, wymogi dotyczące koordynacji wymiany danych pomiędzy regionalnymi koordynatorami bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie zarządzania narzędziami, poprawie zasad dotyczących jakości danych oraz monitorowania metodyki/analiz bezpieczeństwa.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 26 lutego 2018 r. i potrwają do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/system-operations/csam/