Publiczne konsultacje w sprawie propozycji zmian w Regionalnym Załączniku dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych
Wprowadzenie Amendments to the “Regional Specific Annex for CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights”
Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji są proponowane przez OSP zmiany w Regionalnym Załączniku dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych opracowanych zgodnie z wymaganiami  art. 52 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z 26 Września 2016 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych(rozporządzenie FCA).

Termin konsultacji:
12.03.2018r. - 12.03.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/amendments-to-annex-for-ccr-core-har-ltr/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 16.03.2018
  • 12.04.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów