Publiczne konsultacje ws. propozycji metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii (SO GL)
Wprowadzenie All Continental European and Nordic TSOs’ proposal for a Cost Benefit Analysis methodology (SO GL)
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody analizy kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis), o której mowa w art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).

Zgodnie z ww. art. SO GL - OSP obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego proponują założenia i metodę dotyczące analizy kosztów i korzyści, która musi zostać przeprowadzona, w celu oceny okresu, w którym jednostki lub grupy jednostek z ograniczonymi magazynami energii zapewniające FCR (rezerwy utrzymania częstotliwości, ang. Frequency Containment Reserves) muszą pozostać dostępne w trakcie stanu alarmowego.
 

Termin konsultacji:
10.01.2018 r. - 18.02.2018 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/cbam/