Warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii
Wydarzenie realizowane w ramach Publiczne konsultacje ws. propozycji metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii (SO GL)
Wprowadzenie System Operation Guideline implementation: Stakeholder workshop on the methodology for Cost Benefit Analysis (CBA)
Opis wydarzenia

Zgodnie z ww. art. SO GL - OSP obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego proponują założenia i metodę dotyczące analizy kosztów i korzyści, która musi zostać przeprowadzona, w celu oceny okresu, w którym jednostki lub grupy jednostek z ograniczonymi magazynami energii zapewniające FCR (rezerwy utrzymania częstotliwości, ang. Frequency Containment Reserves) muszą pozostać dostępne w trakcie stanu alarmowego.

Organizatorzy dodatkowo umożliwią zdalne uczestnictwo w spotkaniu, za pośrednictwem laptopa, tableta lub smartfona, przy wykorzystaniu aplikacji GoToMeeting. Zalogowanie będzie możliwe po kliknięciu w następujący link: https://global.gotomeeting.com/join/941453205.


Istnieje także możliwość telefonicznego dołączenia do spotkania, z wykorzystaniem nw kodu dostępu i numerów telefonów:

Kod dostępu: 941-453-205
Austria: +43 7 2081 5337
Belgia: +32 28 93 7002
Dania: +45 32 72 03 69
Finlandia: +358 923 17 0556
Francja: +33 170 950 590
Niemcy: +49 692 5736 7300
Irlandia: +353 15 360 756
Włochy: +39 0 230 57 81 80
Holandia: +31 207 941 375
Norwegia: +47 21 93 37 37
Hiszpania: +34 932 75 1230
Szwecja: +46 853 527 818
Szwajcaria: +41 225 4599 60
Wielka Brytania: +44 330 221 0097.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny do dnia 12 stycznia 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://www.entsoe.eu/.

Harmonogram warsztatu
  • 15.01.2018, 10:00
  • 15.01.2018, 15:00