Publiczne konsultacje ws. zmienionych ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF)
Wprowadzenie Konsultacje dotyczą opracowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw, zmienionej propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF), zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL).
Opis konsultacji

OSP, którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw, konsultują z zainteresowanymi stronami, zgodnie z art. 10 ust. 3 EBGL, następujące zmiany RRIF:

  • Wyznaczony podmiot obsługujący platformę (art. 10 RRIF): umożliwienie wyznaczenia wszystkich OSP przeprowadzających proces zastępowania rezerw jako podmiotów obsługujących platformę,
  • Aktywacje ofert w przeciwnych kierunkach (art. 13 ust. 5 RRIF): przesunięcie daty wprowadzenia minimalizacji aktywacji ofert w przeciwnych kierunkach,
  • Mechanizm wymuszonego przepływu na połączeniu międzysystemowym (art. 3 ust. 1 lit. b oraz art. 11 ust. 3 RRIF): zapewnienie od 1 lipca 2022 r. zgodności rozliczeń ofert aktywowanych na potrzeby realizacji wymuszonego przepływu na połączeniu międzysystemowym z metodami, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 50 ust. 1 EBGL.

OSP przeprowadzają publiczne konsultacje, aby uzyskać informacje zwrotne od zainteresowanych stron i uczestników rynku, przed wysłaniem propozycji zmiany RRIF do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne.

 

Okres konsultacji

Od 21 września do 21 października 2020 roku.

 

Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-rr-tsos-consultation-on-amended-rrif/

Harmonogram konsultacji
  • 22.09.2020
  • 21.10.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów