Publiczne konsultacji propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń
Wprowadzenie All TSOs’ proposal for a methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 84 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania metody dla koordynacji wyłączeń, określającej, co najmniej do obszaru synchronicznego, jakościowe i ilościowe parametry definiujące wpływ wyłączeń na obszar regulacyjny danego OSP, dostępność jednostek wytwórczych, odbiorów lub elementów sieci, zlokalizowanych w systemie przesyłowym, dystrybucyjnym oraz połączonych pośrednio/bezpośrednio do obszaru innego OSP.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 26 lutego 2018 r. i potrwają do 6 kwietnia 2018 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/system-operations/raoc/