Balancing workshop
Wydarzenie realizowane w ramach Ramy wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)
Wprowadzenie Konsultacje Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) opracowanych na podstawie EBGL.
Opis wydarzenia W trakcie warsztatów omówiona zostanie propozycja Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) opracowanych na podstawie EBGL oraz ram wdrażania innych mechanizmów bilansujących. Ponadto, w ramach warsztatów przedstawione zostaną aktualne informacje dotyczące innych propozycji wynikających z EBGL.
Harmonogram warsztatu
  • 20.06.2018, 10:00
  • 21.06.2018, 17:00