Ramy wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)
Wprowadzenie Konsultacje dotyczą przygotowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych propozycji Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR Implementation Framemework), zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EBGL).
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) odpowiedzialni za przedłożenie wspólnej propozycji Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR), konsultują się z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 10 ust. 3 EBGL. OSP przeprowadzają publiczne konsultacje, aby uzyskać informacje zwrotne od zainteresowanych stron i uczestników rynku, przed wysłaniem propozycji rozwiązania do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne.

 

Okres konsultacji

Od 26 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.

 

Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/afrr_implementation_framework/

Harmonogram konsultacji
  • 16.05.2018
  • 29.06.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji