System Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru
Wydarzenie realizowane w ramach System Kwalifikowania Dostawców Usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru
Wprowadzenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzają nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) na okres od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Umożliwi on sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania IRP. PSE zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się on-line 30 marca 2022 roku o godz. 10:30.
Opis wydarzenia więcej...
Harmonogram warsztatu
  • 30.03.2022, 10:30
  • 30.03.2022, 12:30