Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowy system kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (spotkanie informacyjne)

25 marca 2022, 11:42

Nowy system kwalifikowania dostawców usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (spotkanie informacyjne)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzają nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) na okres od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Umożliwi on sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP przez cały okres obowiązywania IRP. PSE zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się on-line 30 marca 2022 roku o godz. 10:30.

Podmioty spełniające kryteria usługi IRP, określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym między 25 marca 2022 roku a 28 lutego 2023 roku.

Model realizacji usługi IRP pozostanie bez zmian. Zostanie wydłużony jedynie termin składania propozycji sprzedaży – będzie można je zgłaszać do godz. 17.00, a nie 15.00 jak dotychczas.   

Nowy proces wnioskowania będzie przebiegał następująco:

  • Złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/ w dowolnym terminie w okresie od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.
  • Weryfikacja dostawcy przez PSE.
  • Zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a dostawcą, przy czym okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy – świadczenie usługi rozpocznie się jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.  

Szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu oraz niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku oraz Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, znajdują się na  Platformie Zakupowej PSE S.A. pod adresem https://przetargi.pse.pl/

 

Kto może świadczyć usługę IRP?

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE jeśli posiadają 1 MW lub więcej mocy redukcji. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi, czyli firmie reprezentującej interesy odbiorców w relacjach z PSE. Lista agregatorów znajduje się na stronie: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd.

 

Opis usługi

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu na polecenie operatora systemu przesyłowego poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Korzyści dla wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym;
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE;
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania;
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej;
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej;
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”. 

 

Spotkanie informacyjne

PSE zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym Systemem Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 marca 2022 roku o godz. 10:30. Podczas spotkania eksperci PSE pokażą, w jaki sposób można złożyć wniosek  oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Spotkanie będzie miało formę online.