Kontakty w organizacji

Kontakty w organizacji
ORGANIZACJA / IMIĘ NAZWISKO TELEFON FAKS ADRES EMAIL / FORMULARZ
Recepcja 22 242 26 00    
Sekretariat Zarządu 22 242 32 00 22 242 22 33 sekretariat@pse.pl
Departament Komunikacji 22 242 19 25 22 242 19 23 pse@pse.pl
Kariera
Sprawdź jak rekrutujemy
    aplikuj (wypełnij formularz)
Relacje z mediami
Maciej Wapiński - Rzecznik Prasowy.
 
506-827-306   maciej.wapinski@pse.pl
Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Maciej Wołk -  Inspektor ochrony danych w PSE S.A.

22 242 26 00   daneosobowe@pse.pl
Kontakt z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Antykorupcji
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom
+48 601 401 596   sygnal@pse.pl
Monitorowanie rynku bilansującego
Zgłaszanie nietypowych transakcji na rynku bilansującym
    bm@pse.pl
Operator Informacji Rynku Energii (OIRE)     oire@pse.pl
Zapytania dotyczące przyłączenia do sieci przesyłowej 22 242 14 78   zapytania_przylaczenia@pse.pl
Składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia     przylaczenia@pse.pl
Wnioski o wydanie świadectw pochodzenia
Krzysztof Olkowski
22 242 16 68   krzysztof.olkowski@pse.pl
Koordynacja rozwoju sieci
Administrator SNAP
    snapadmin@pse.pl
Wymiana Międzysystemowa
Biuro Kodów EIC
22 242 16 42   BiuroKodowEIC@pse.pl
Obsługa procesu rozpatrywania roszczeń 22 242 11 55    
Systemy informatyczne Rynku Energii
Administrator SOWE
    soweadmin@pse.pl
Systemy informatyczne Rynku Energii
Administrator WIRE
    wireadmin@pse.pl
Systemy informatyczne Rynku Energii
CIZ Centrum Informacyjno Zgłoszeniowe
22 242 18 18   CIZ@pse.pl
Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Wydział ds. OSD i Odbiorców Końcowych

Marek Poleszak
22 242 18 47 22 242 21 92 marek.poleszak@pse.pl
Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Wydział ds. Przedsiębiorstw Obrotu

Marcin Faliński
    marcin.falinski@pse.pl
Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Wydział ds. Wytwórców

Paweł Barnaś
22 242 15 76 22 242 21 92 pawel.barnas@pse.pl
Portal Partnera Biznesowego (PPB)     ppb@pse.pl  
Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)     pwdp@pse.pl
Rejestr Magazynów energii elektrycznej     rejestr_magazynow_ee@pse.pl
Administrator serwisu www     www@pse.pl