Informacja publiczna

Sposoby wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.), każdy ma prawo do uzyskania, w zakresie przewidzianym tą ustawą, informacji publicznej będącej w posiadaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE).

Podstawowe informacje na temat PSE są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej PSE na stronie internetowej www.pse.pl/bip. Udostępnienie innych informacji publicznych następuje na wniosek.

W celu złożenia wniosku, zachęcamy do skorzystania z formularza wniosku zamieszczonego poniżej. Wniosek można wypełnić elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

PSE wskazują poniższe adresy jako jedyne właściwe do nadsyłania wniosków o udostępnienie informacji publicznej:

  • adres e-mail: informacja.publiczna@pse.pl
  • adres pocztowy:

    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

    ul. Warszawska 165

    05-520 Konstancin-Jeziorna

    (z dopiskiem: wniosek o dostęp do informacji publicznej)

Rejestr Zmian