Inwestycje infrastrukturalne

5 225 km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i 775-kilometrów linii prądu stałego – to efekty części projektów inwestycyjnych, które Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują zrealizować do 2036 roku.

Infrastruktura przesyłowa jest systematycznie rozbudowywana, by zapewnić bezpieczną pracę systemu. Obecnie PSE realizują największy program inwestycyjny w swojej historii. Dzięki niemu możliwa będzie transformacja energetyczna, w tym przyłączenie nowych źródeł wytwórczych oraz dużych odbiorców energii elektrycznej. Inwestycje PSE są opisane w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP), uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązujący PRSP koncentruje się na inwestycjach wspierających:

 • transformację energetyczną Polski, w tym integrację dużych ilości mocy odnawialnych źródeł energii (OZE) z Krajowym Systemem Energetycznym (KSE),
 • bezpieczeństwo pracy KSE.

Wybrane cele inwestycji PSE:

 • Wyprowadzenie mocy z polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
 • Wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowych,
 • Integracja lądowych źródeł OZE z KSE,
 • Przyłączenie nowych, stabilnych źródeł wytwórczych i magazynów energii,
 • Zwiększenie potencjału sieci krajowych do transportu energii przez Polskę jako hub Tranzytowy,
 • Zasilenie w energię elektryczną nowych odbiorców przemysłowych, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • Wsparcie rozwoju elektromobilności oraz elektryfikacji ciepłownictwa,

Założenia planu inwestycyjnego PSE (inwestycje realizowane i zaplanowane do roku 2036 włącznie) przewidują realizację:

 • 252 sieciowych zadań inwestycyjnych,
 • 5 225 km – budowę torów linii 400 kV,
 • 775 km – budowę linii HVDC,
 • 27 nowych i 110 modernizowanych stacji elektroenergetycznych,
 • 61,8 mld zł – bieżąca wartość nakładów inwestycyjnych,

Do realizacji inwestycji sieciowych PSE wyznaczono Centralną Jednostkę Inwestycyjną, która w ramach PSE pracuje nad ciągłym doskonaleniem modelu realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat postępowań przetargowych prowadzonych przez PSE dostępne są na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych przetargi.pse.pl.