Praca KSE - Zapotrzebowanie mocy KSE
v Zapotrzebowanie w dniu
v Zapotrzebowanie w okresie
csv
Godz. Dobowa prognoza zapotrzebowania KSE Rzeczywiste zapotrzebowanie KSE
[MW] [MW]
  • Dobowa prognoza zapotrzebowania KSE - dobowa prognoza całkowitego obciążenia brutto w KSE
  • Rzeczywiste zapotrzebowanie KSE - generacja brutto w KSE powiększona o import, pomniejszona o eksport oraz o energię pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych
Utworzono: