Wsparcie z UE

 

PSE aktywnie poszukuje wsparcia ze środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo rozwojowych.

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013)

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

 

 

Program Ramowy HORIZON 2020

 

Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility)