Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

16 sierpnia 2015, 17:40

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 16 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22:00 dnia 16.08.2015 do godziny 10:00 dnia 17.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10:00 dnia 17.08.2015 do godziny 22:00 dnia 17.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

16 sierpnia 2015, 05:33

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 16 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10:00 dnia 16.08.2015 do godziny 22:00 dnia 16.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 16.08.2015 do godziny 10:00 dnia 17.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

15 sierpnia 2015, 05:40

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 15 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10:00 dnia 15.08.2015 do godziny 22:00 dnia 15.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 15.08.2015 do godziny 10:00 dnia 16.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

15 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 15 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22:00 dnia 15.08.2015 do godziny 10:00 dnia 16.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10:00 dnia 16.08.2015 do godziny 22:00 dnia 16.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

14 sierpnia 2015, 17:07

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 14 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22:00 dnia 14.08.2015 do godziny 10:00 dnia 15.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10:00 dnia 15.08.2015 do godziny 22:00 dnia 15.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

14 sierpnia 2015, 05:53

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 14 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 14.08.2015 do godziny 22.00 dnia 14.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 14.08.2015 do godziny 10.00 dnia 15.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

13 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 13 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22:00 dnia 13.08.2015 do godziny 10:00 dnia 14.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10:00 dnia 14.08.2015 do godziny 22:00 dnia 14.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

13 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 13 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 13.08.2015 do godziny 17.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11 oraz od godziny 17.00 dnia 13.08.2015 do godziny 22.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 13.08.2015 do godziny 10.00 dnia 14.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 12 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 12.08.2015 do godziny 10.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 13.08.2015 do godziny 22.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 12 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 12.08.2015 do godziny 17.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 16 oraz od godziny 17.00 dnia 12.08.2015 do godziny 22.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 12.08.2015 do godziny 10.00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11. 

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2015 r. i kończący się z dniem 30 września 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 27 lipca 2015 r. — 12 sierpnia 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

Polecenie Kierownika Zmiany Dyspozytorskiej w KDM do ODM o wprowadzeniu ograniczeń dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (komunikat z dnia 12 sierpnia 2015 r. z godz. 11:50)
OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 12.08.2015 z 16 na 11 od godziny 13:00 do 17:00. Od godziny 17:00 do 22:00 dnia 12.08.2015 pozostaje stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 12.08.2015 do godziny 10:00 dnia 13.08.2015 stopień zasilania 11.Ww. polecenie każdy ODM (Kierownik Zmiany Dyspozytorskiej) przekazuje odpowiednio do OSD (ZDR/ZDM) oraz właściwych odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej wykorzystując powyższą formułę.

Więcej...

11 sierpnia 2015, 18:38

Informacja dotycząca wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w trybie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne
Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informuje, że Rada Ministrów, celem zapewnienia właściwego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki, działając na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), przyjęła rozporządzenie, wprowadzające ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem,...

Więcej...

11 sierpnia 2015, 17:59

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 12.08.2015 do godziny 22.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Informacja OSP dotycząca zasad wprowadzania ograniczeń i przekazywania informacji o stopniach zasilania
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”), w związku z: licznymi wystąpieniami odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, dotyczącymi zmiany stopni zasilania z uwagi na indywidualne potrzeby i uwarunkowania prowadzonej działalności; licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu informowania...

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Polecenie Kierownika Zmiany Dyspozytorskiej w KDM do ODM o wprowadzeniu ograniczeń dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 12:40)
OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 11.08.2015 z 19 na 17 od godziny 13:00 do 17:00 oraz stopień zasilania z 17 na 11 od 17:00 do 22:00 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11.Ww. polecenie każdy ODM (Kierownik Zmiany Dyspozytorskiej) przekazuje odpowiednio do OSD (ZDR/ZDM) oraz właściwych odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej wykorzystując powyższą formułę.

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Polecenie Kierownika Zmiany Dyspozytorskiej w KDM do ODM o wprowadzeniu ograniczeń dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 15:00)
OSP poleca zmienić stopień zasilania dnia 11.08.2015 z 17 na 15 od godziny 15:00 do 17:00 oraz stopień zasilania z 15 na 11 od 17:00 do 22:00 i przewiduje od godziny 22:00 dnia 11.08.2015 do godziny 10:00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11

Więcej...

10 sierpnia 2015, 19:02

Komunikat
Informujemy, iż w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw spowodowanego wyjątkowo wysokimi temperaturami i niskimi stanami wód w zbiornikach wodnych, wobec wprowadzonych przez PSE S.A. w dniu 10.08.2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na uwadze ustawowe kompetencje do kontroli stosowania ograniczeń, zwrócił...

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 10 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 11 i przewiduje od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17.

Więcej...

Strona 19 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 361 - 380 z 757 rezultatów.