Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

10 marca 2016, 14:14

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia1 kwietnia 2016 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 24 lutego 2016 r. – 10 marca 2016 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe...

Więcej...

1 marca 2016, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się od...

Więcej...

24 lutego 2016, 00:00

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 lutego 2016 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

16 lutego 2016, 00:00

Komunikat OSP ws. konsultacji wniosku dot, ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci oraz wniosku w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci.
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.Urz.UE.L Nr 197, str. 24; dalej „rozporządzenie” lub „Kodeks CACM”). Art. 9 ust. 6 lit. c i d rozporządzenia stanowi, że metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (art. 16 ust. 1 Kodeksu CACM) oraz metody wspólnego modelu sieci (art. 17 ust. 1 Kodeksu CACM) są zatwierdzane przez organy regulacyjne na wspólnie opracowany wniosek Operatorów Systemów Przesyłowych. Wnioski powyższe...

Więcej...

11 lutego 2016, 13:47

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia1 marca 2016 r. i kończący się z dniem 31 marca 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 27 stycznia 2016 r. – 11 lutego 2016 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe...

Więcej...

2 lutego 2016, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się od...

Więcej...

27 stycznia 2016, 12:18

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2016 r. i kończący się z dniem 31 marca 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 stycznia 2016 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO...

Więcej...

14 stycznia 2016, 14:01

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia1 lutego 2016 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 28 grudnia 2015 r. – 14 stycznia 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności...

Więcej...

5 stycznia 2016, 15:10

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 stycznia 2016 r. o aktualnej sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
W związku z utrzymywaniem się na terenie Polski silnych mrozów wystąpił istotny wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na moc w okresach szczytu obciążenia dobowego przekracza wartość 25 000 MW. Równocześnie, wraz z rozwojem zjawisk lodowych nastąpiło znaczne obniżenie i tak już niskich stanów wody w rzekach. W szczególności dotyczy to dorzecza Wisły, w tym miejsc ujęcia wody chłodzącej wykorzystywanej przez jednostki wytwórcze kilku dużych elektrowni systemowych. Z powodu...

Więcej...

5 stycznia 2016, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

28 grudnia 2015, 10:43

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2016 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

21 grudnia 2015, 00:00

Informacja od Polskiego Biura Kodów EIC prowadzonego przez PSE S.A.
W związku z zatwierdzeniem przez ENTSO-E nowego Podręcznika EIC ( Energy Identification Coding Scheme (EIC) reference manual version 5.0 ), w porozumieniu z Centralnym Biurem Kodów EIC informujemy, że wszyscy właściciele Kodów EIC są zobligowaniu do stosowania zasad zawartych w ww. dokumencie. Podręcznik dostępny jest na stronach internetowych ENTSO-E w sekcji poświęconej dokumentom dot. Kodów EIC . Jednocześnie pragniemy nadmienić,...

Więcej...

21 grudnia 2015, 00:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/14/2015 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/14/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK z dnia 15 grudnia 2015 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS...

Więcej...

18 grudnia 2015, 09:05

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-40(22)/2015/4988/XII/MKo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE — Energia Elektryczna Nr 177/2015 (2007) z dnia 17 grudnia 2015 r.  Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy –...

Więcej...

10 grudnia 2015, 00:00

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 25 listopada 2015 r. — 10 grudnia 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe...

Więcej...

2 grudnia 2015, 14:33

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 grudnia 2015 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 30 października 2015 r., zakończył w dniu 13 listopada 2015 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami...

Więcej...

2 grudnia 2015, 00:00

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 grudnia 2015 r. dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) w grudniu 2014 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” publikowanych na stronie www.pse.pl informował, że od 1 stycznia 2016 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW. Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP ...

Więcej...

1 grudnia 2015, 14:36

Komunikat w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na styczeń 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się...

Więcej...

25 listopada 2015, 14:56

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2016 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 listopada 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

12 listopada 2015, 13:24

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na grudzień 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2015 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2015 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 23 października 2015 r. – 12 listopada 2015 r. jednostronny przetarg ...

Więcej...

Strona 22 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 421 - 440 z 878 rezultatów.