Karta aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP
Wprowadzenie Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe instrukcja@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 13.11.2019
  • 26.11.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów