Konsultacje Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
Harmonogram konsultacji
  • 01.02.2024
  • 10.03.2024
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów