Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

28 lutego 2024, 14:58

Informacja OSP z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

W nawiązaniu do Informacji OSP z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: Projekt Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG) mając na uwadze zasady opisane w art. 7 ust. 3-8 ww. Rozporządzenia Komisji oraz prośby interesariuszy, PSE S.A. informuje o wydłużeniu procesu konsultacji do dnia 10 marca 2024 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag do Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC RfG na adres poczty elektronicznej kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w terminie do dnia 10 marca 2024 r. w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym, dołączonym do niniejszej informacji.

Jednocześnie prosimy również o przesłanie Formularza podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż OSP po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje publiczne przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zaktualizowane wymogi ogólnego stosowania NC RfG wraz z raportem z procesu konsultacji.