Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych
Wydarzenie realizowane w ramach Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Wprowadzenie

15 kwietnia 2020 r. odbędą się warsztaty dla zainteresowanych stron, podczas których OSP przedstawią swoją propozycje zmian oraz omówią wstępne opinie i uwagi od interesariuszy.

Opis wydarzenia

Rejestracja i dalsze szczegóły dotyczące warsztatów dostępne są na stronie: https://www.entsoe.eu/events/2020/04/15/public-workshop-on-the-draft-methodology-on-the-use-of-congestion-income/. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania fizycznego spotkania z zainteresowanymi stronami, warsztaty odbędą się za pośrednictwem webinaru.

Harmonogram warsztatu
  • 15.04.2020, 00:01
  • 15.04.2020, 23:59