Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV"
Wprowadzenie W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 08.05.2020
  • 28.05.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów