Powrót

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV"

8 maja 2020, 11:38

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV"
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Zaktualizowana Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje również osprzęt przewodów OPGW.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 28 maja 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.