Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

1 września 2015 r. powstanie Wspólne Biuro Aukcyjne (JAO)

30 czerwca 2015, 00:00

1 września 2015 r. powstanie Wspólne Biuro Aukcyjne (JAO)
24 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenia CAO i CASC.EU (dwóch regionalnych biur alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej) podjęły decyzje o fuzji i ustanowieniu Wspólnego Biura Aukcyjnego (JAO - j. ang. Joint Allocation Office). Jest to ważny krok w budowie wewnętrznego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

JAO to spółka 20 Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) z siedemnastu krajów*. Biuro będzie głównie świadczyć usługi polegające prowadzeniu rocznych, miesięcznych i dobowych aukcji zdolności przesyłowych na 27 granicach w Europie, a także wspierać procesy europejskiego market coupling.

Po dwóch latach intensywnych przygotowań, w dniu 1 września 2015 r., uruchomiona zostanie nowa platforma alokacyjna, która w pierwszym kroku przeprowadzi aukcję roczną na 2016 r. JAO jest efektem fuzji biur aukcyjnych CAO Central Allocation Office GmbH z siedzibą w Niemczech oraz  CASC.EU S.A. z siedzibą w  Luksemburgu. Od momentu wejścia fuzji w życie do końca 2015 r., oba biura będą funkcjonować równolegle, w celu zapewnienia ciągłości procesu organizacji miesięcznych i dobowych aukcji na dotychczasowych granicach. Wszystkie operacje zostaną w pełni przeniesione do Luksemburga w pierwszym kwartale 2016 r.

JAO, stając się jednym punktem kontaktu dla uczestników rynku, który ustanawia płynną, obejmującą niemal całą Europę, platformę alokacji praw przesyłowych - w znaczący sposób wpłynie na efektywność i przejrzystość rynku energii elektrycznej w Europie. Nowopowstałe biuro, będące jednym technicznym interfejsem do administracji większości granic w Europie uprości proces obrotu energią dla ponad 200 uczestników rynku, dając jednocześnie szansę na uzyskanie przez OSP, w ciągu najbliższych kilku lat, wynikających z fuzji oszczędności rzędu kilku milinów Euro.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez wszystkie właściwe organy regulacyjne Zharmonizowanych Zasad Aukcji (Harmonized Auction Rules) - JAO dostosuje do nich świadczone przez siebie usługi.

JAO będzie otwarte dla OSP z innych krajów, którzy będą mieli możliwość dołączenia do biura jako akcjonariusze lub jako podmioty korzystające z jego usług.

* 50Hertz (Niemcy), Admie (Grecja), Amprion (Niemcy), APG (Austria), ČEPS (Czechy), CREOS (Luksemburg), ELES (Słowenia), ELIA (Belgia), Energinet-DK (Dania), HOPS (Chorwacja), MAVIR (Węgry), PSE (Polska), RTE (Francja), SEPS (Słowacja), Statnett (Norwegia), Swissgrid (Szwajcaria), Tennet (Niemcy), Tennet (Holandia), Terna (Włochy), Transnet-BW (Niemcy)