Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

2,7 mld zł na aparaturę i urządzenia do rozwoju sieci przesyłowej najwyższych napięć

22 lipca 2022, 08:58

2,7 mld zł na aparaturę i urządzenia do rozwoju sieci przesyłowej najwyższych napięć
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu aż 25 postępowań przetargowych, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł.

W maju i czerwcu br. PSE S.A. ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad 39 mln zł. Zamówienia dotyczyły dostaw zabezpieczenia pola dla rozbudowywanej stacji elektroenergetycznej Rożki w woj. mazowieckim, systemów sterowania i nadzoru oraz dostaw wyłączników na potrzeby linii 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice. Zakończenie postępowań planowane jest na III i IV kwartał br.

W czerwcu PSE S.A. zakupiły także dwa autotransformatory o mocy 160 MVA i 500 MVA do stacji elektroenergetycznej Chełm. Dostawę zrealizowały odpowiednio firmy EthosEnergy Poland S.A. i Hitachi Energy Poland S.A. Rozbudowa stacji Chełm jest dofinansowana z funduszy POIiŚ 2014-2020  w ramach projektu „Budowa linii Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”.

W ramach programu dostaw inwestorskich PSE S.A. rozstrzygnęły dotychczas 10 postępowań na łączną kwotę 900 mln zł. Wybrano w nich dostawców m.in. wyłączników, przewodów fazowych, zabezpieczeń pola, autotransformatorów i dławików. Sześć kolejnych projektów o wartości 480 mln zł jest na etapie przetargu,
a dziewięć o łącznej wartości 1,3 mld zł jest w fazie przygotowania. Dotyczą one zakupu m.in. systemów kablowych, wyłączników, przekładników i przewodów.

PSE wyłączyły zakupy i dostawy aparatury sieciowej z zakresu umów z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Są one kupowane bezpośrednio od producentów lub dostawców. W ten sposób spółka zamierza poprawić jakość dostaw i zapewnić lepszą kontrolę realizacji zamówienia oraz - dzięki efektowi skali - uzyskać korzystniejsze warunki zakupu bezpośrednio u dostawców. W zakresie dostaw znajduje się również aparatura niezbędna do bieżącej eksploatacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dzięki programowi dostaw inwestorskich PSE zyskały możliwość budowania bezpośrednich relacji
z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb spółki. Centralizacja zakupów pozwala również operatorowi na ujednolicenie stosowanych rozwiązań technicznych oraz lepsze zarządzanie zamówionym asortymentem.

Program dostaw inwestorskich jest korzystny także dla wykonawców realizujących projekty na zlecenie PSE. Pozwala np. na obniżenie kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem aparatury, a wszelkie ryzyka związane z dostępnością asortymentu, terminami dostaw i dopasowaniem rozwiązań technicznych przenosi na zamawiającego.