Powrót

Coraz większe zainteresowanie świadczeniem usług DSR

10 kwietnia 2018, 14:44

Coraz większe zainteresowanie świadczeniem usług DSR
Aż 27 ofert łącznie wpłynęło do PSE w przetargu na świadczenie usługi DSR. 11 z nich – w Programie Gwarantowanym Pakiet letni, 11 - w Programie Gwarantowanym Pakiet zimowy, zaś 5 – w Programie Bieżącym.

PSE, pod koniec grudnia 2017 r., uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi DSR w podziale na:

1.    Program Gwarantowany:

a.    Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW

b.    Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. - wolumen mocy gwarantowanej 500 MW

2.    Program Bieżący na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Termin przyjmowania ofert minął 6 kwietnia 2018 r.

Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani tym, że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych świadczeniem usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w  wybranych godzinach – podkreśla Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE. Większa liczba ofert, w porównaniu do wcześniej prowadzonych postępowań przetargowych świadczy o tym, że na rynku jest dostępny znaczny potencjał mocy, które są gotowe do redukcji. Nie bez znaczenia jest fakt, że wciąż doskonalimy warunki świadczenia tych usług, wspólnie z ich wykonawcami – dodaje wicedyrektor Socha.

Szczegóły dotyczące obu postępowań (w tym zestawienia złożonych ofert) są dostępne na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem:

https://www.pse.pl/przetargi/przetargi-publiczne/przetargi-publiczne-aktualne

 

***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w  wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i  rozszerzając wachlarz uczestników.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.