Powrót

Ćwiczenia z zakresu zarzadzania kryzysowego realizowane w ramach testowania Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania na terenie stacji elektroenergetycznej „MIŁOSNA” w Sulejówku

10 października 2014, 00:00

Ćwiczenia z zakresu zarzadzania kryzysowego realizowane w ramach testowania Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania na terenie stacji elektroenergetycznej „MIŁOSNA” w Sulejówku
Atak terrorystyczny, pożar autotransformatora z 80 tonami oleju, wybuchy i eksplozje na stacji elektroenergetycznej, a także pościg za podejrzanym pojazdem i ujęcie sprawców – to elementy scenariusza ćwiczeń, które 10 października 2014 roku odbyły się na terenie należącej do majątku PSE stacji elektroenergetycznej „Miłosna” w Sulejówku pod Warszawą.

Dzięki, szybkiej wymianie informacji między służbami eksploatacyjnymi i dyspozytorskimi PSE oraz dobremu systemowi powiadamiania ratunkowego a także sprawności Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP, służb policyjnych i żandarmerii wojskowej działania ratowniczo-gaśnicze oraz ujęcie sprawców, którzy podłożyli ładunki wybuchowe na stacji, zakończyły się w ciągu 2 godzin.

W przeprowadzenie symulowanej sytuacji kryzysowej– z uwagi na niebezpieczne sytuacje i wysokie zagrożenie awarią sieciową założone w scenariuszu - zaangażowanych było kilkadziesiąt osób.

Oprócz powołanego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i służb eksploatacyjnych oraz ruchowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a także Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w ćwiczeniu uczestniczyli:

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim;
  • Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim;
  • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
  • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu mińskiego;
  • Urząd Miasta w Sulejówku;
  • Urząd Miejski w Halinowie;
  • Zespół Ratownictwa Medycznego delegowany przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego PSE i  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy rozwiązywaniu problemów związanych z awarią powstałą w wyniku działania osób trzecich. w strategicznym miejscu zasilania w energię elektryczną Ważne było także sprawdzenie współdziałania w sytuacji kryzysowej spowodowanej wystąpieniem awarii sieciowej wszystkich instytucji i służb odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i zarządzanie kryzysowe oraz służb nadzoru majątku i dyspozytorskich w PSE.

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewody mazowieckiego.

Organizatorami ćwiczeń byli Biuro Infrastruktury Krytycznej, PSE S.A. Oddział w Warszawie, przy współpracy ze Starostą Mińskim.