Powrót

Decyzja Prezesa URE

3 marca 2005, 14:06

Decyzja Prezesa URE
W dniu 18 lutego 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Pan Dr Leszek Juchniewicz uznał za uzgodniony dostarczony przez PSE-Operator S.A. plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną