Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Dialog z samorządami w sprawie budowy linii 400 kV z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Kozienice-Miłosna

30 marca 2017, 07:14

Dialog z samorządami w sprawie budowy linii 400 kV z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Kozienice-Miłosna
Linia 400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Na zorganizowanym 29 marca 2017 r. przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. spotkaniu, przedstawiciele samorządów 10 mazowieckich gmin położonych w korytarzu istniejącej linii mogli zapoznać się z wynikami wstępnych analiz i dalszymi zamierzeniami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) 

 

Podczas spotkania, zorganizowanego przy współpracy z Wojewodą Mazowieckim w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, władzom zainteresowanych gmin i przedstawicielom rad gmin  PSE zaprezentowały wyniki wstępnych analiz technicznych dotyczących tej kluczowej linii oraz planowanych  kolejnych etapów działań.

 Jednym z ustawowych obowiązków PSE jest utrzymanie pełnej sprawności istniejącej sieci przesyłowej najwyższych napięć. Musimy mieć pewność, że połączenia, jakimi dysponujemy, są zdolne do zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a co za tym idzie – niezawodności dostaw energii do każdego odbiorcy. Wymaga to stałego podwyższania jakości istniejących linii 220 i 400 kV oraz ich rozwoju dla zapewnienia bieżących i przyszłych potrzeb KSE - powiedział Andrzej Kaczmarek, prezes PSE Inwestycje S.A.

PSE podkreśliły, że co do zasady, inwestycja 400 kV Kozienice-Miłosna przebiegać będzie z wykorzystaniem istniejącego korytarza. Tak, jak w przypadku każdej inwestycji, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne dotyczące technicznych, społecznych i administracyjnych aspektów budowy linii najwyższych napięć.

Przedstawiciele zainteresowanych gmin mogli podzielić się swoimi opiniami i zadawać Inwestorowi pytania dotyczące planowanej inwestycji.

 Mam nadzieję, że podczas spotkania wyjaśniliśmy zainteresowanym gminom wagę planowanej inwestycji Kozienice-Miłosna. Liczymy na współpracę  z samorządami, jak i bezpośrednio z mieszkańcami. Weźmiemy pod uwagę ich zasadne postulaty, jako najlepiej znających lokalne uwarunkowania w sąsiedztwie istniejącej od ponad 40 lat linii  podkreśla Andrzej Kaczmarek, prezes PSE Inwestycje S.A.

- Deklarujemy chęć kontynuacji partnerskich rozmów. Już  niebawem odbędą się spotkana robocze w gminach z ich włodarzami przy udziale planistów gminnych i projektantów ze strony Inwestora. Planujemy również spotkania informacyjne dla mieszkańców, a następnie indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości – dodał.

PSE S.A. pełniące rolę operatora sieci przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego prowadzenia inwestycji – zarówno budowy nowych linii, jak i modernizacji istniejących połączeń sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym działaniem spółki.

Planowana do realizacji inwestycja w korytarzu istniejącej linii Kozienice-Miłosna należy do grupy strategicznych inwestycji służących zabezpieczeniu dostaw energii w środkowej i północno-wschodniej Polsce oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 rok.